Mag je voor je eigen oprit of garage parkeren?


Het is een veel terugkerende vraag onder Nederlanders. Mag je voor je eigen oprit of garage parkeren? In dit blogartikel bekijken we of dit toegestaan is, en in welke wetten dit vastgelegd is.

Het is niet toegestaan om voor je eigen oprit of garage te parkeren. Dit komt doordat controleurs dan onderscheid moeten maken tussen voertuigen van de bewoner, en de voertuigen van derden. Dit maakt het controleren ingewikkelder. Sommige gemeentes gedogen het parkeren voor eigen oprit wel, omdat het helpt om het parkeerprobleem op te lossen.

Parkeren voor een oprit of garage is niet toegestaan

In het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens is in artikel 24, lid 2b opgenomen dat je niet voor een oprit of uitrit mag parkeren. De wetstekst luidt als volgt;

1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
b. voor een intrit of uitrit;
c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

Artikel 24 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

In lid 1b is dus opgenomen dat het niet toegestaan is om voor een inrit of uitrit te parkeren. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen een eigen inrit/uitrit of die van een ander. Het is dus in zijn geheel niet toegestaan om voor een inrit of uitrit te parkeren. Een garage valt onder een uitrit.

Waarom is het niet toegestaan?

Het is niet toegestaan om voor je eigen oprit of garage te parkeren, omdat handhavers en toezichthouders dan onderscheid zouden moeten maken tussen verschillende voertuigen. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om te handhaven op het parkeren voor een eigen uitrit.

Toch zijn er gemeentes waar dit wel gedoogd wordt. Dat wil zeggen dat de handhavers geen processen verbaal uitschrijven voor het parkeren voor een eigen oprit. Je hebt echter geen poot om op te staan als de handhaver besluit om hier wel een proces verbaal voor uit te schrijven.

Boete voor parkeren voor eigen garage of oprit

Wanneer je toch voor je eigen garage of oprit parkeert, kan het dus zo zijn dat je een boete krijgt voor het parkeren voor een in- of uitrit.

Je zal in dat geval de volgende boete krijgen:

R 397 b; een voertuig parkeren voor een inrit of uitrit

Het boetebedrag wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Op het moment van schrijven van dit artikel (2021) betreft de boete voor deze overtreding € 100. Daar komt ook nog € 9 administratiekosten bij.

Krijg je dan altijd een boete? Nee, dat hoeft niet. Er zijn buurten waar men onderling afspreekt dat men voor eigen garage parkeren. Vaak zijn dit wijken buiten het centrum, of in een dorp. Er is hier in principe geen toezicht vanuit Handhaving, tenzij iemand bij de gemeente zou klagen over de situatie. In dat geval kan je dus ook spreken van een gedoog situatie.

Ben

Ben heeft interesse in alles wat met veiligheid te maken heeft. Beroepsmatig heeft hij ook jaren in de beveiliging en brandbeveiliging gewerkt, vanuit die positie is hij deze website gestart. Op Benveiliger.nl probeert hij zo veel mogelijk van zijn kennis te delen om Nederland iedere dag een stukje veiliger te maken.

Recent Content