Wat is de beste plaats voor een kluis in huis?


Wanneer je overweeg een kluis voor in huis aan te schaffen, sta je voor een aantal keuzes. Één van de zkaen die je je moet afvragen, is waar je de kluis wilt plaatsen. Wat is de beste plaats voor een kluis in huis?

In dit artikel beantwoord ik deze en nog vele andere vragen over het installeren van een kluis in huis.

Wat is de beste plaats voor een kluis in huis?

De beste plaats in huis is afhankelijk van het doel van de kluis. Een inbraakwerende kluis die je vaak wilt gaan gebruiken plaatst je het best in een makkelijk te bereiken plek in huis. Een inbraakwerende kluis om waardevolle spullen lang in te bewaren kan je het best in huis verstoppen. Een brandwerende kluis plaats je in een plek waar de kans op hevige brand zo klein mogelijk is.

Verschillende soorten kluizen

Voordat je bedenkt waar je je kluis gaat plaatsen, is het belangrijk om na te gaan wat voor soort kluis voor jouw gebruik geschikt is. Er zijn verschillende soorten kluizen met verschillende doeleinden. Welke kluis en met wel doel je de kluis installeert, maakt uit voor de keuze van een locatie.

Bedenk goed waarom je de kluis gaat gebruiken en wat je doel is. Wil je de kluis gebruiken om wat waardevolle documenten te bewaren en te beschermen tegen brand? Of wil je waardevolle spullen in de kluis gaan bewaren om ze te beschermen tegen diefstal?

Inbraakwerende kluizen zijn ontwikkeld om te voorkomen dat geld, erfstukken of documenten gestolen worden. Een inbraakwerende kluis verkleind simpelweg de kans op diefstal in het geval van inbraak of insluiping. Een inbraakwerende kluis is meestal niet (of zeer beperkt) bestand tegen brand.

Een brandwerende kluis beschermd documenten tegen brand. Je kan een dergelijke kluis gebruiken wanneer je waardevolle papieren wilt beschermen tegen brand. Deze kluizen hebben een maximale brandbelasting en worden door de fabrikant getest. In zo’n test wordt de kluis voor een langere periode in een oven geplaatst om te testen hoe brandwerend de kluis is. Mediadragers beschadigen bij een temperatuur vanaf 50 graden Celsius, terwijl papier (documenten e.d.) bij 170 graden Celsius beschadigen. Brandwerende kluizen zijn niet altijd geschikt om de inhoud te beschermen tegen inbraak.

Een brand- en inbraakwerende kluis beschermd de inhoud bij zowel brand als inbraak. Deze kluizen zijn dus niet zomaar open te breken en daarnaast bestand tegen hoge temperaturen. Dit soort kluizen zijn duurder dan brandwerende kluizen of inbraakwerende kluizen.

Wapenkluizen worden gebruikt om wapens in op te slaan. Ze worden gebruikt door mensen met een wapenvergunning zoals jagers en sportschutters. Zij zijn verplicht om vuurwapens in een wapenkluis of pistoolkluis op te slaan. In de wet staat precies aan welke eisen voldaan moet worden, zoals een verankering en het apart opslaan van munitie. Wapenkluizen hebben daarom vaak een apart afsluitbaar vak voor munitie.


Beste plek voor een kluis in huis

Nu je weet met welk doel je een kluis plaatst, kan je bepalen wat de beste locatie voor een kluis is. Voor brandwerende kluizen is dit een plek met zo min mogelijk brandbelasting, terwijl je inbraakwerende kluizen juist uit het zicht wilt plaatsen.

Beste plek voor een inbraakwerende kluis in huis

Een inbraakwerende kluis plaats je het best op een plek waar niet iedereen hem ziet. Zo weet niet al je bezoek dat je een kluis hebt en/of waar de kluis geplaatst is.

Ben je van plan de kluis regelmatig te gebruiken? Dan is het verstandig om de kluis zo te plaatsen dat je er gemakkelijk bij kan. Hoe gemakkelijker je bij de kluis kan, des te groter dat je de kluis gaat gebruiken. Wanneer je de kluis enkel gebruikt voor het langdurig opslaan van kostbaarheden, kan de kluis ook wat verder buiten handbereik geplaatst worden.

Daarnaast is het belangrijk om de kluis te plaatsen op een plek waar de kluis verankerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld aan de muur of de vloer.

Dit zijn goede plekken om een kluis te plaatsen bij regelmatig gebruik:

  • Weggewerkt in een meubel of kast
  • Op zolder op een gemakkelijk bereikbare plek
  • In de garage
  • In de bijkeuken

Dit zijn goede plekken om een kluis te plaatsen voor langdurige opslag:

  • Op zolder weggewerkt achter een schot of op een vliering achter andere opslag
  • In de garage, verwerkt in de grond of wand
  • In de nok van het huis, uit het zicht en enkel bereikbaar middels een ladder

Beste plek voor een brandwerende kluis in huis

Wanneer je een brandwerende kluis gaat installeren, is het vooral belangrijk dat de kluis in een locatie met zo min mogelijk brandbelasting geplaatst wordt. Hiermee bedoel ik dat je de kluis zo plaatst, dat hij bij eventuele brand zo kort mogelijk blootgesteld wordt aan vuur.

Plaats dit soort kluizen dus niet in plek met veel hout, kleding of meubels. Een slaapkamer vol matrassen, kleding en kasten kan enorm hevig branden. Een betonnen garage met fietsen en voorraad voedsel brand veel minder hevig.

Ga voor jezelf na waar in huis de minste brandbelasting zou kunnen zijn. Ook voor een kluis voor documenten zou ik adviseren om de kluis buiten het zicht te plaatsen. Van de buitenkant is niet te zien water in de kluis ligt, dus men zou eventueel kunnen denken dat er waardevolle spullen in de kluis opgeslagen worden.


Een kluis in huis altijd verankeren

Wanneer je een kluis in huis neemt, zal je deze ook moeten verankeren. Een niet-verankerde kluis kan immers gewoon meegenomen worden en op het gemak op een andere locatie geopend worden. Ook brandwerende kluizen kan je het best verankeren, omdat een inbreker niet weet dat er geen waardevolle spullen in een brandwerende kluis zitten.

Het is het beste om de kluis aan een betonnen vloer en/of muur te verankeren. Veranker de kluis in ieder geval nooit aan poreus materiaal zoals een gips wand. Naast beton is een solide stenen of houten oppervlak eventueel ook een goed alternatief.

Een brandwerende kluis zal overigens 9 van de 10 keer in de vloer verankerd moeten worden. Deze kluizen hebben namelijk geen gaten in de zijkant van de kluis, omdat dit de brandwerendheid in gevaar zou brengen.

Kluis verankeren met mechanische ankers / keilbouten (beste doe-het-zelf optie)

De beste methode om een kluis te verankeren is door deze te verankeren middels een mechanisch anker (ook wel keilbouten genoemd). De weerstand van een mechanisch anker is veel hoger dan die van een plug. Een kluis voorzien van een mechanisch anker is dus veel beter beschermd tegen wrikken met een koevoet dan een kluis die middels pluggen vast is gezet.

De hoogte van de treksterkte is afhankelijk van de diameter van de keilbout. Bij een diameter van 12 millimeter is de treksterkte 710 kilogram in beton. Bij een diameter van 16 millimeter hebben we het zelfs over een treksterkte van 1400 kilogram.

Wanneer je de kluis met enkele keilbouten vast zet, is deze perfect verankerd. Het nadeel is echter dat dit alleen mogelijk is in beton. Wanneer je niet kan kiezen voor beton, moet je dus kiezen voor een alternatieve wijze van verankering.

Kluis verankeren met pluggen en houtdraadbouten (minst sterk)

Een kluis verankeren met pluggen en houtdraadbouten is relatief eenvoudig. Het is echter niet de beste wijze van verankering, omdat de treksterkte relatief laag is. Een inbreker kan de kluis relatief eenvoudig los wrikken middels een koevoet.

Het grote nadeel van dit soort pluggen is dat het op alle ondergronden gebruikt kan worden. Je hoeft de kluis dus niet per definitie op beton te monteren.

Sommige kluizen worden met pluggen geleverd. Hou er rekening mee dat dit soort pluggen dus minder veilig zijn. Vaak voldoen ze ook niet aan de Europese certificaateisen. Wil je de inhoud van de kluis verzekeren? Ga dan na wat de eisen m.b.t. verankering zijn.

Kluis verankeren met chemische ankers (sterkst)

Wil je de kluis echt goed vastzetten? Dan kan je eventueel kiezen voor verankering middels chemische ankers. Dit doe je door gaten voor te boren in de muur of wand. Vervolgens vul je de gaten met chemische twee componentenemulsie. Voordat deze emulsie hard wordt, steek je de pennen door de kluis in de gaten. Vervolgens laat je dit goed uitharden.

Een dergelijke verankering is zeer sterk. Pennen met een diameter van 16 millimeter bereiken een treksterkte van 2100 kilogram. Dit is ongeveer 50% meer dan bij verankering middels mechanische ankers (keilbouten).

Kluis verankeren middels verlijming (definitief)

Als het niet lukt om de kluis middels bovenstaande manieren te verankeren, kan je altijd nog kiezen om de kluis te verlijmen aan de ondergrond. Je kan hiervoor het best gebruik maken van MS polymeerkit. Je kan dit eventueel ook i.c.m. met één van de bovenstaande methodes toepassen.

Het grote nadeel is echter dat verankering op deze manier definitief is. Je kan de kluis zelf ook niet meer los halen of verplaatsen. Het voordeel is dat verankering op deze wijze heel eenvoudig is en tevens op allerlei soorten ondergronden toegepast kan worden.


Een safeloket; alternatief voor een kluis in huis

Tot slot wil ik nog aangeven dat er wellicht een interessant alternatief is voor het plaatsen van een kluis in huis. Steeds meer Nederlanders maken gebruik van de zogenoemde safeloketten. Dit zijn kluisjes op een beveiligde locatie, vergelijkbaar met de bankkluisjes van vroeger.

Eerder schreef ik een review over De Nederlandse Kluis (DNK), de grootste aanbieder van safeloketten in Nederland. Dit kan voor veel mensen een interessant alternatief zijn, omdat de kosten relatief laag zijn en dit soort locaties vele malen beter beveiligd zijn dat je eigen huis.

Ben

Ben heeft interesse in alles wat met veiligheid te maken heeft. Beroepsmatig heeft hij ook jaren in de beveiliging en brandbeveiliging gewerkt, vanuit die positie is hij deze website gestart. Op Benveiliger.nl probeert hij zo veel mogelijk van zijn kennis te delen om Nederland iedere dag een stukje veiliger te maken.

Recent Content